Gino Martin | Geisha

Gino Martin | Geisha

£17.00Price

Farmer: Gino Martin
Origin : Villa Rica, Peru
Process: Washed
Variety: Geisha
Altitude: 1750 MASL
Flavour Profile: Super Sweet, Fresh